תקנון אתר

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר סופרקייר www.supercare.co.il

כללי

השימוש באתר  supercare.co.il(להלן “האתר”) מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי,טאבלט וכיוצ”ב.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בתקנון זה:

“האתר” – אתר “סופרקר” שכתובתו באנגלית www.supercare.co.il

“תוכן/ תכנים” מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית (icon), וכיוצ”ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמו, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתו של הארגון, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר שבבעלות “קימלדורף בע”מ” ו/או מטעמו הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגון בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא יהא אחראי לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. הארגון אינו אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין הארגון אחראי לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. הימצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט. מינימום קנייה באתר 100 ש״ח (לא כולל דמי משלוח)

• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.

• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע בחיוב טלפוני לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

• מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ

*אם חלה טעות במחיר המוצר, החברה רשאית לפנות לצרכן לתשלום ההפרש או ביטול ההזמנה. 

• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

תכנים באתר שמקורם בגולשים

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת מראש.


באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע”י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, טיפים, דיווחים, תגובות לכתבות (טוקבקים) וכד’.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

• כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;

• תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

• כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים;

• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;

• כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;

• תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ”ב.

• תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ”סוס טרויאני”, תולעים (“worms“), יישומים מזיקים וכיוצ”ב .

• תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.

• כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.

• כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם.

אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. החברה רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בעניין זה.

החברה ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.

החברה רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.

 

גולשים השולחים תכנים למערכת לצורך הצגתם במסגרת האתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי:

• כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.

• גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ”ב.

• גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ”ב.

• גולש המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתר הכפתור האדום ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.

• מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו.

• בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.

• ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. הארגון לא יישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.

• ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ”ב.

 

למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם.

הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמו בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר.

תמונות באתר

התמונות באתר להמחשה בלבד ייתכן שוני מסוים בין התמונות באתר למוצר במציאות. כמו כן לגבי גודל המוצר והחומר שממני עשוי המוצר.

החברה אינה אחראית על טיב התמונה ובכל מקרה המוצר האמיתי הוא הקובע

 

פרסומות ומידע מסחרי

 

באתר יתכן ויופיעו תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות, המודעות המידע הפרסומי וההצעות המסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומי והמסחרי שבאתר חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד מטעם האתר לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. החברה אינה צד לעסקה כלשהי הנקשרת עקב פרסום באתר .

סמכויות החברה וזכויותיה

 

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ”ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש, ככל שאלה יגיעו לידי החברה, לצדדים שלישיים, אלא אם החברה תהיה חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

החזרות וביטולים

• ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית ולא נעשה בו שימוש בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

 

• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את הכסף בתוך 30 ימים.

 

אספקה והובלת המוצר

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר, תוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי.
*ליישובים מסוימים ייתכנו זמני אספקה ארוכים יותר.

**משלוח ליישוב מרוחק (לצפייה ברשימת “יישובים מרוחקים”)  **מחיר המשלוח ל”יישוב מרוחק” הינו לפי קרטון עד משקל נפחי של 10 ק”ג. המשלוח הינו החל מ-34.90 ש”ח לקרטון ועשוי להשתנות בהתאם לכמות / משקל ההזמנה (זמן אספקה ליישובים אלו עשוי להיות עד 14 ימי עסקים) גם אם שם היישוב לא מופיע ברשימה אך נמצא באזור “מרוחק” רשאית החברה לדרוש מהלקוח תשלום נוסף עבור המשלוח. הלקוח יכול לבחור באיסוף עצמי או ביטול ההזמנה ללא דמי ביטול.

יודגש כי ישנם מוצרים הנשלחים על ידי חברת שליחות חיצונית אשר אינה ניתנת לבקרה מלאה ולשליטתה המלאה של חברת קימלדורף בע”מ. הלקוח מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה נגד חברת קימלדורף בע”מ ו/או מי מטעמה עקב שיבושים באספקת המוצרים / שירותים. 

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח. תמחור המשלוח יתבצע בתהליך ההזמנה

באפשרות הלקוח לאסוף עצמאית את ההזמנה, והלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר רק לאחר אישור ההזמנה על ידי החברה והתשלום על ידי חברת האשראי
החברה מקפידה על עדכון מלאי באתר אולם מובהר שהחברה אינה יכולה לדעת ולשלוט ב 100% על המלאי והכמות, ככול ומבוצעת הזמנה ויתגלה שהמוצר לא קיים במלאי מוותר הלקוח על כל טענה מכל מין וסוג נגד החברה כנגד החזרת כספו במלואו

 

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון או באמצעות מסרון או הודעת ווטאסאפ למספר 055-9110433

אחריות ושירות – אין אחריות על מוצרי החברה , למעט בעבור מוצרים אשר חלה עליהם אחריות לפי חוק. 

• אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה, התקנה, מילוי או כל פעולה אחרת שבוצעו בניגוד להוראות החברה

• החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר

פיצוי/ שיפוי

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר או קשורים. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.

על פי הוראות החוק לטיפול סביבתי הלקוח רשאי להחזיר לשליח שלנו פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני לרבות סוללות ללא תוספת תשלום, כמו כן ניתן להחזיר פסולת ציוד חשמלי למחסן החברה שלנו ברחוב טארק עבד אל חי בטירה משולש 

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז נתניה בלבד.

האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת קימלדורף בע”מ ח.פ 515494623 רח’ טארק עבד אל חי טירה 

• אימייל: office@kimeldorf.co.il טלפון: 097657546